výber jazyka
výber jazyku

Dom seniorov


Interiér
čítaj viac

Aktuality


  • Žiadne.
    Popis
    pridané: 3.05.2015

Aktivity

ďalšie

Informácie o obci

Letecký pohľad na obec Dolný Ohaj


Obec leží na ľavom brehu rieky Žitavy, západná časť na mokrej nive Žitavy a jej ramena Chrenovky. Do extravilánu obce zasahujú západné svahy Pohronskej pahorkatiny. Jej pôdy sú nivné, lužné, černozemné. Obec bola osídlená už v neolite, našli sa tu stopy po želiezovskej kultúre.

A práve tu sa nachádza Dom seniorov
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1293 s historickým názvom obce Vhay a Ohay. Dedina bola majetkom zemianskych rodín od ktorých väčšiu časť odkúpil statkár Richard Baer. Neskôr sa stal vlastníkom továrne na výrobu škrobu a liehu, ktorá existuje už od roku 1894. Jemu patril aj majer Hermina. Prvý kostol postavili v roku 1708, terajší je z roku 1873.

V Dolnom Ohaji žije viac ako 1 591 obyvateľov a pri sledovaní etnickej príslušnosti sa k slovenskej národnosti hlási väčšina obyvateľov (viac ako 95%). V obci sa rozvíja i priemysel, pôsobia tu podnikateľské subjekty s rôznym zameraním počnúc poľnohospodársko-potravinárskou produkciou, ďalej výroba nábytku, polygrafia a reklama, rôzne služby a samozrejme obchody. Dolnoohajská pálenica má dobré meno v širokom okolí.

S históriou obce sa neodmysliteľne spája pôsobenie Juraja Holčeka, rímsko-katolíckeho kňaza a národného buditeľa, ktorý v našej obci pôsobil v rokoch 1848 ~ 1865. V obci je vybudovaná kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky, kde sa nachádzajú relikvie 1. a 2. stupňa a tiež obraz, ktorý osobne posvätil pápež Ján Pavol II.

Viac informácií sa môžete dozvedieť na: