Dom seniorov

  Obec Dolný Ohaj zriaďovacou listinou zo dňa 12.11.2004 zriadila Dom seniorov, ako svoju samostatnú rozpočtovú organizáciu. Svoju činnosť začal Dom seniorov v Dolnom Ohaji vykonávať od 1. marca 2008. Dom seniorov sa nachádza v príjemnom a kľudnom prostredí.

 

  V budove, v ktorej sa Dom seniorov nachádza je aj predškolské zariadenie, ktoré je oddelené a tvorí osobitný uzavretý celok. Nakoľko Dom seniorov Dolný Ohaj sa nachádza aj na poschodí zrekonštruovanej budovy, preprava na poschodie je zabezpečená veľkým výťahom na prepravu mobilných a imobilných klientov.

 

  Dom seniorov je nadregionálnym zariadením sociálnych služieb s celoročným pobytom. Má kapacitu 39 ubytovacích miest, z toho 21 miest pre zariadenie pre seniorov a 18 miest pre špecializované zariadenie. Budova je trojpodlažná - suterén, prízemie, 1. poschodie.

 

  Prijímatelia sociálnej služby Domu seniorov sú ubytovávaní v priestranných bezbariérových trojposteľových, dvojposteľových a jednoposteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením.

Aktivity
Február 2018

Február 2018

admin 19/02/2018 0
 V mesiaci február vrcholili prípravy na fašiangy. Obyvatelia svojimi zručnými rúčkami vyrobili nádherné masky, ktoré predviedli v jedno popoludnie. S...
Čítaj viac
Divadelné predstavenie „O troch grošoch“

Divadelné predstavenie „O troch grošoch“

admin 29/01/2018 0
 V piatok, dňa 26.1.2018 do nášho zariadenia zavítali herci z Portálu – komorného divadla bez opony z Prešova. Predstavili nám divadelnú hru s motívom...
Čítaj viac
Sväté omše a oslava narodenín

Sväté omše a oslava narodenín

admin 29/01/2018 0
V tomto mesiaci sme si pripomenuli oslavy narodenín niektorých našich obyvateľov. Po slávnostnej omši sme spoločne zaspomínali na časy minulé, zaspiev...
Čítaj viac
Najkrajšie sviatky roku

Najkrajšie sviatky roku

admin 05/01/2018 0
Ako sme už v predchádzajúcom vstupe spomínali vianočný čas sa pomaly napĺňa. Obyvatelia sa postupne pripravovali, vyzdobili svoje izby, chodby a pries...
Čítaj viac
Vianočný čas sa blíži

Vianočný čas sa blíži

admin 15/12/2017 0
Vianočný čas sa blíži a cítiť to všade, všetci sa pripravujú na najkrajšie sviatky. V našich srdiečkach zaznieva vianočná nálada, zdobia sa chodby, mi...
Čítaj viac
Mikuláš 2017

Mikuláš 2017

admin 09/12/2017 0
December je mesiac, kedy si uctievame najkrajšie sviatky roka, kedy zima prichádza v plnej nádhere a tento rok nám dopriala aj snehovú nádielku.Sláviť...
Čítaj viac
Kolektív Domu seniorov na jesennej Studničke Pozba

Kolektív Domu seniorov na jesennej Studničke Pozba

admin 27/10/2017 0
Na Pozbianskej Studničke sa stal zázrak: Koňovi šľachtica sa uzdravil zrak! Živá voda Máriou požehnaná je čerstvá, zázračná a veľmi cenná. Kto z nej p...
Čítaj viac
Mesiac úcty k starším 2017

Mesiac úcty k starším 2017

admin 20/10/2017 0
    Ako každý rok aj tento sme si pripomenuli mesiac úcty k starším malým posedením s našimi seniormi v Dome seniorov Dolný Ohaj. Naši najmenší nám pr...
Čítaj viac