Mesiac úcty k starším 2017

Pridal admin 20/10/2017 0 Komentáre Rok 2017,

    Ako každý rok aj tento sme si pripomenuli mesiac úcty k starším malým posedením s našimi seniormi v Dome seniorov Dolný Ohaj. Naši najmenší nám prispeli svojim krásnym vystúpením. S milým úsmevom na tvári, krásnymi scénkami a pesničkami rozdali radosť  do srdiečok našich najstarších. Ďakujeme im, že vyvolali  eufóriu šťastia a radosti  v mnohých z nás.  U niektorých seniorov sa  vyronili slzičky šťastia.

    Naši najdrahší, želáme Vám aby všetky dni vášho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou. Spoločne ďakujme za každý deň, ktorý príde bez výhrad, bez otázok. Ďakujme za najjednoduchšie veci v živote  – osudu, bohu, ľuďom naokolo.