Kolektív Domu seniorov na jesennej Studničke Pozba

Pridal admin 27/10/2017 0 Komentáre Rok 2017,

Na Pozbianskej Studničke sa stal zázrak:
Koňovi šľachtica sa uzdravil zrak!
Živá voda Máriou požehnaná
je čerstvá, zázračná a veľmi cenná.
Kto z nej pije, nádej sa ním prelieva;
kto sa ňou myje, láskou sa polieva;
kto ju ponúka, viera ním preteká...
Taká je lesíkom tečúca rieka

  Aj tieto myšlienky z histórie pútnického miesta si vypočuli pútnici z Domu seniorov v Dolnom Ohaji na Studničke Pozba. Bolo to vo štvrtok 19. októbra – teda v mesiaci úcty k starším. Napili sa z prameňa, zaspievali si, zúčastnili sa svätej omše, ktorú celebroval páter Šebastián Košút. Ten bol plný dojatia z vydareného počasia, z oslňujúcej prírody, z preciťovania Božej prítomnosti, čo bolo cítiť aj z jeho svätej kázne. Hoci niektorí starší sedeli na vozíčkoch, všetci sa cítili ako v Raji. Farebné listy padali zo stromov ako konfety, ako počas slávnosti na oslavu nášho nebeského Stvoriteľa. Na záver vyslovila slová vďaky pani riaditeľka Domu seniorov Ing. Veronika Čelechovská a pomodlili sme sa modlitbu k Sedembolestnej Panne Márii – patrónke Studničky. Pred odchodom ponúkla pani kostolníčka Margita sakrálne predmety a devocionálie s motívom Studničky a Medžugoria. Všetci odchádzali s rôznymi svätými obrázkami, ktoré dostali ako darček. Doprava bola jedinečná, ako minulý rok 8. Júna. Opätovne nám neopakovateľnú cestu zabezpečil pán Ivan Sepeši nádherným veteránom retro autobusom v bielo – modrým farbách. V aute Domu seniorov sa odviezli dve seniorky na vozíčkoch a páter Šebastián zviezol svojich priateľov. Všetkým trom šoférom, ako i pani riaditeľke patrí poďakovanie za odvoz i za príjemnú atmosféru, plnú radosti a nefalšovaného šťastia.

Z pohľadnice Studničky Pozba, okrášľujúcej nástenku Domu seniorov, čítame:

Z rôznych strán cestičky, chodníčky
vedú do pozbianskej Studničky,
k Panne Márii Sedembolestnej,
k jaskynke Panny Márie Lurdskej,
k našej milujúcej Matičke,
k Živej vode, k sviežej Studničke,
ku kaplnke či kostolíku,

nachádzajúcom sa v lesíku,
na omšu k nástupcovi Krista,
veď On je Život, Pravda, Cesta.
Nádherná je tu cesta Krížová,
tá dobre známa, a predsa nová...
Srdečne vám píše tieto slová
pútnička Jana Slobodníková.